top of page

Odvoz a likvidácia odpadu

Našim zákazníkom poskytujeme odvoz a likvidáciu odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch na odpad s objemom  3m3, 7m3 a 10m3.

Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečujeme závesnými reťazovými kontajnermi  a kontajnermi typu abroll najmä v Bratislavskom kraji (Bratislava, Stupava , Malacky, Pezinok, Senec.

  

CENNÍK ODVOZU ODPADOV PODĽA DRUHU PLATNÝ OD 1.9.2022

                                                                      

Druh odpadu                                 objem - cena     objem - cena            

Stavebná suť  (tehly, betón, kvádre)      7,5m3 - 250€    10m3 - 330€   

Betón                                               7,5m3 - 210€     10m3 - 260€

Výkopová zemina                         7,5m3 - 220€     10m3 - 260€

Bio odpad (tráva, lístie a konáre)          7,5m3 - 140€     10m3 - 180€   

korene stromov                            7,5m3 - 160€     10m3 - 200€ 

Zmiešaný stavebný odpad         7,5m3 - 280€     10m3 - 360€

Uvedené ceny sú bez DPH. 

   V cene je zahrnuté :

  • Pristavenie prázdneho kontajnera na Vami určené miesto.

  • Prenájom kontajnera na 5 pracovných dní

  • Odvoz naplneného kontajnera na skládku.

  • Poplatok na skládke.

Pre viac informácií ohľadom odvozu a likvidácie odpadov alebo objednávky nás môžete kontaktovať  telefonicky v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00 na t. č.:  0910 118 212 

image00009
image00004
Nakládka kontajnera
image00003
image00010
Veľkoobjemové kontajnery na odpad
Pristavenie dvoch kontajnerov
Nakládka Kontajnera 10m3
dovoz 10m3 kameniva
bottom of page