Odvoz a likvidácia odpadu

Našim zákazníkom poskytujeme odvoz a likvidáciu odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch na odpad s objemom  5m3, 7m3 a 10m3.

Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečujeme závesnými reťazovými kontajnermi  a kontajnermi typu abroll v celom Bratislavskom kraji.

  

CENNÍK ODVOZU ODPADOV

                                                                      

Druh odpadu                                           do 7m3      do 10m3      

Stavebná suť 

(tehly, škridla, betón, kvádre)                                 210€           260€   

Betón                                                            210€           260€

Výkopová zemina                                        210€           260€

Bio odpad (tráva, lístie a konáre)                        140€           180€   

korene stromov                                           160€            200€ 

Zmiešaný stavebný odpad**                    od 80€ + poplatok na skládke  

Uvedené ceny sú bez DPH. 

   V cene je zahrnuté :

  • Pristavenie prázdneho kontajnera na Vami určené miesto.

  • Prenájom kontajnera na 5 pracovných dní

  • Odvoz naplneného kontajnera na skládku.

  • Poplatok na skládke.

  • ** konečná cena za odvoz zmiešaného stavebného odpadu sa vypočíta na základe skutočnej hmotnosti odpadu.

Pre viac informácií ohľadom odvozu a likvidácie odpadov alebo objednávky nás môžete kontaktovať  telefonicky v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00 na t. č.:  0910 118 212 

Pristavenie dvoch kontajnerov
Nakládka Kontajnera 10m3
Veľkoobjemové kontajnery na odpad
Kontajnery na odpad
dovoz 10m3 kameniva

© 2016  Baffer, s.r.o.