Fakturačné údaje a prevádzka Bratislava

IČO: 46934278   IČ DPH: SK 2023655106

Baffer, s.r.o

Betliarska 22 

851 07 Bratislava

Prevádzka Stupava

Baffer, s.r.o

Devínska cesta 28   

900 31 Stupava

Ferdinand Drinka - Konateľ

Telefón: 0910 118 212

Email: info@baffer.sk

Môžte poslať email na:

info@baffer.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

 

© 2016  Baffer, s.r.o.