top of page

Búracie práce

Na základe požiadaviek našich klientov vykonávame búracie práce v interiéri a exteriéri.

V stavebných objektoch, domoch, bytoch alebo areáloch, v ktorých je potrebná asanácia celých budov alebo ich častí, kde podmienky neumožňujú nasadenie techniky, vykonávame ručné búracie práce.

Jedná sa najmä o sekanie, prierazy, búranie priečok a bytových jadier, demontáž inštalácií, demontáž okien a dverí, a podobne. Následne zabezpečujeme vytriedenie vzniknutého odpadu po búraní a odvoz stavebného odpadu z asanovaného objektu. V prípade potreby vieme všetok odpad nakladať priamo do našich veľkokapacitných kontajnerov čím vieme zabezpečiť plynulosť búracích prác.

Pri búraní objektov ako sú staršie rodinné domy, garáže, sklady a priemyselné haly využívame vlastnú techniku. Disponujeme špeciálnymi prídavnými zariadeniami upevnenými na bagroch ako sú hydraulické búracie kladivá, demolačné drapáky a drapák na roztriedenie odpadu pri búraní tak aby neprichádzalo k zmiešaniu rôznych druhov odpadu.

 

Všetky práce vykonávame s ohľadom na životné prostredie.

 

Búracie práce vykonávajú vyškolení pracovníci s platnými strojníckymi preukazmi, ktorí takisto prešli školením BOZP.


Búracie práce vykonávame najmä v Bratislavskom kraji (Bratislava, Stupava , Malacky, Pezinok, Senec).
 

Odvoz odpadu po búracích a demolačných prácach
Cieľom po búraní je vytvoriť upravenú plochu pripravenú na jej nové využitie, a preto zabezpečujeme aj odvoz všetkého stavebného odpadu a jeho následné uskladnenie na riadnych skládkach.

 

Cenník búracích prác

Cenovú ponuku Vám vypracujeme zdarma na základe osobnej obhliadky alebo doloženej dokumentácie.

image00003
image00011
image00007
image00010
image00004
image00005
pôvodná stavba
Začiatok búrania
Búranie - River park
Búranie vily - Bratislava
nakládka suťe
rozbíjanie betónu
Búracie práce Suchohrad
Búracie práce RegionPress Trnava
Búracie práce polygrafia Bratislava
Búracie práce polygrafia Bratislava
bottom of page