top of page

Búranie rodinného domu v Devínskej Novej Vsi 

Búranie rodinného domu v Lamači , výkop základových pásov a výstavba základovej dosky

Výkopové práce Na Ahoji - Bratislavská Koliba