top of page
Vozidlo na odvoz kontajnerov
Búracie a demolačné práce.jpg
Zemné a výkopové práce
Predaj a doprava štrkopieskov.jpg
Preprava strojov na podvalníku.jpg
 • Búracie práce
 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Zemné a výkopové práce
 • Predaj štrkopieskov
 • Doprava
O NÁS

Firma Baffer, s.r.o. bola založená v roku 2015 aby sa stala kvalitným a spoľahlivým dodávateľom v oblasti dopravy, zemných, výkopových a búracích prác v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Doteraz sme úspešne zrealizovali stovky rôznych menších projektov pre fyzické osoby, malé a stredné firmy.

Zúčastnili sme sa ale aj na väčších projektoch ako napríklad:

1. Výkopové práce pri stavbe haly DC1 a DC7 APP Lozorno. Goldbeck, s.r.o.

2. Búracie práce (rozbíjanie podlahy v skladoch a následná výstavba liatej podlahy, Odvoz a likvidácia odpadu po búraní).  Slovenská Grafia a.s.  Bratislava

3. Búracie práce (rozbíjanie podlahy v sklade, odvoz a likvidácia odpadu po búraní). regionPRESS, s.r.o. Trnava

4. Zemné práce a doprava stavebného materiálu pri výstavbe dočasného parkoviska autobusovej stanice Nivy. HB REAVIS Slovakia a. s.

5. Výmena 800m potrubia od kotolne v Dúbravke. (Výkopové práce, doprava materiálu na stavbu, odvoz odpadu zo stavby)  Veolia Energia Slovensko, a. s. .

Veríme, že pre Vás budeme tá správna voľba!

Realizujeme
 • Zemné práce

 • Výkopové práce

 • Búracie a demolačné práce

 • Dopravu sypkých materiálov

 • Prepravu stavebných strojov

 • Odvoz a likvidáciu odpadu 

 • Instagram
 • YouTube
 • Facebook
bottom of page