ÚPRAVA TERÉNU - TERASOVANIE

Neváhajte osloviť nás, ak plánujete upraviť stavebný pozemok, dvor, záhradu, park či inú plochu.


Rovinatý terén zbavíme fádnosti a svahovitý upravíme tak, aby ste ho mohli plne využívať.


Zabezpečujeme dovoz zeminy, štrkopieskov, kameniva a iného sypkého materiálu, prípadne odvoz prebytočnej zeminy. 


Pripravíme podkladovú vrstvu pred založením trávnika alebo pokládkou zámkovej dlažby.

Zemné práce

Zhutnenie spevnenej plochy
Zemné práce - Parkovisko Bratislava
Zemné práce - Bratislava Lamač
Odobratie ornice v Bratislave
Príprava spevnej plochy
Príprava spevnenej plochy
zozhrnutie makadamu
Nakládka ornice
IMG_7141
IMG_7092
nakládka ornice
Zemné práce