ÚPRAVA TERÉNU - TERASOVANIE

Neváhajte osloviť nás, ak plánujete upraviť stavebný pozemok, dvor, záhradu, park či inú plochu.


Rovinatý terén zbavíme fádnosti a svahovitý upravíme tak, aby ste ho mohli plne využívať.


Zabezpečujeme dovoz zeminy, štrkopieskov, kameniva a iného sypkého materiálu, prípadne odvoz prebytočnej zeminy. 


Pripravíme podkladovú vrstvu pred založením trávnika alebo pokládkou zámkovej dlažby.

© 2016  Baffer, s.r.o.