Search

Búranie rodinného domu v Devínskej Novej Vsi.

Updated: Sep 2


Na tejto zákazke sme kompletne realizovali búracie práce starého rodinného domu, pričom všetok odpad z pôvodnej stavby bol roztriedený priamo na mieste podľa druhu odpadu do veľkokapacitných kontajnerov a následne sa priebežne odvážal na recyklačné strediská v záujme znovu využiť tento získaný materiál a šetriť tak prírodné zdroje, pretože aj to je jednou z našich priorít!

Po ukončení búracích a demolačných prác nastal čas na zemné práce, čo znamená, že pozemok bol upravený tak, aby sa na ňom dal už o týždeň začať stavať nový rodinný dom.

Ďakujeme príjemnému investorovi za prejavenú dôveru.961 views0 comments